Vòng Quay Tulen Thần Sứ

Số người đang chơi: 636 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ru*****des - đã trúng Nick full tướng    -      Ro*****uri - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 80 Quân Huy    -      Jas*****ro - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 80 Quân Huy    -      Ric*****ama - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 268 Quân Huy    -      Jo*****we - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 80 Quân Huy    -      Eu*****te - đã trúng Quân Huy Ngẫu Nhiên    -      Tim*****ra - đã trúng Thưởng Quân Huy    -      An*****ris - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 268 Quân Huy    -      Ge*****na - đã trúng Thưởng Quân Huy    -      Lo*****the - đã trúng 14999 Quân Huy    -      An*****ona - đã trúng Skin Tulen thần sứ
Giá 49,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Skin Đoạt Mệnh Thương

Đã chơi: 3115

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ngộ Không Siêu Việt

Đã chơi: 3142

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3132

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Đá Quý Liên Quân

Đã chơi: 3131

22,500đ 18,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »